25.5.2017

Kontaktujte nás

Najdete nás v prostorách Labyrint klubu Spirála.

Litevská 2720

Kladno

 

REZERVACE>


Zřizovatelem a provozovatelem únikové hry Kryt 51 je Labyrint – SVČVS Kladno. Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb je státní školské zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Jeho zřizovatelem je Středočeský kraj. Je příspěvkovou organizací s působností především ve městě Kladně a kladenském regionu. Hlavní činností Labyrintu jsou rekreační a výchovně vzdělávací aktivity ve volném čase pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny, vzdělávání dětí a mládeže v návaznosti na školní výuku a také další vzdělávání dospělých. Labyrint nabízí širokou škálu pravidelné zájmové činnosti v nejrůznějších volnočasových aktivitách počínaje sportem a turistikou, přes umělecké aktivity, až po společenskovědní a technické obory, které se uskutečňují formou kroužků a klubů. V rámci nepravidelné činnosti organizuje akce, soutěže, výstavy, odborné besedy, zájezdy, pobytové akce, tábory apod.